Regulamin Zamawiarki Internetowej Time4sushi

Postanowienia wstępne

1. Zamawiarka, dostępna pod adresem www.time4sushi.pl, prowadzonej przez Time4gastro Alexandar Mirković, adres: Sobieskiego 26, Białystok. REGON: 384700955, NIP: 5422888111.
Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Zamawiarki, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – Time4gastro Alexandar Mirković, adres: Sobieskiego 26, Białystok. REGON: 384700955, NIP: 5422888111
 3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 4. Zamawiarka– sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.time4sushi.pl, służący do zamawiania jedzenia z dowozem na Terenie Białegostoku, oraz zamawiania jedzenia z odbiorem osobistym w lokalu sprzedawcy.
 5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach zamawiarki), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin zamawiarki.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 1. Konto – konto klienta w zamawiarce, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w zamawiarce.
 2. Formularz rejestracji – formularz dostępny w zamawiarce, umożliwiający utworzenie Konta.

10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w zamawiarce umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
11. RESTAURACJA – lokal w którym są przygotowywane i z którego dostarczane są zamówienie klienta.
12. Koszyk – element zamawiarki, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
13. Produkt – dostępna w zamawiarce rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy.

Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem zamawiarki internetowej oraz jej odbiór przez Klienta lub dostawa pod wskazany przez Klienta adres w mieście Białystok.

Kontakt ze Sklepem

Dane teleadresowe Sprzedawcy:
Time4gastro Alexandar Mirković, adres: Sobieskiego 26, Białystok. REGON: 384700955, NIP: 5422888111
Adres e-mail Sprzedawcy: catering@time4sushi.pl
Klient może skontaktować się telefonicznie z sprzedawcą telefonicznie w godzinach 11-21 po nr tel. +48 786207206 (stawka według połączeń operatora).

Wymagania techniczne

Do korzystania z zamawiarki, w tym przeglądania asortymentu zamawiarki oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome/Safari/Opera/Firefox/Edge, w wersji spełniającej standardy HTML 5, CSS 3, Javascript ES6 lub nowsze.
 2. aktywne konto e-mail,
 3. włączona obsługa plików cookies,,

Informacje Ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu zamawiarki nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie zamawiarki możliwe jest bez zakładania konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

Zakładanie Konta w Zamawiarce

 1. Aby założyć Konto w zamawiarce, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: aktywny adres e-mail i hasło
 2. Założenie Konta w zamawiarce jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie aktywnego adresu e-mail i hasła ustanowionego w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane do Kontaktu ze Sklepem.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia możliwości rejestracji w zamawiarce.

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”.
 2. Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji.
 3. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia (zwany na stronie checkout) poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu.
 4. Kliknąć przycisk “Do kasy”.
 1. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie.
 2. Zamówienie nie zostanie dostarczone pod adres wskazany w formularzu, jeżeli formularz jest niewłaściwie wypełniony. Jeżeli formularz jest niewłaściwie wypełniony i Restauracja nie będzie mogła skontaktować się z klientem, realizacja zamówienia nie będzie realizowana.
 3. Na każde sprzedane zamówienie wystawiamy paragon lub fakturę VAT. Paragon będzie znajdował się w torbie z zamówieniem lub będzie do niej przypięty. Faktura vat może być wydrukowana lub przesłana elektronicznie. Do wystawienia faktury wymagamy podania numeru nip w formularzu.
 4. Zamawiać można w godzinach pracy restauracji.

Oferowane metody dostawy oraz płatności
Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

 1. Dostawa na wskazany adres w mieście Białystok
 2. Odbiór osobisty w restauracji.
 1. Płatność gotówką lub kartą przy odbiorze.
 2. Płatność internetowa online za pomocą Blik lub innych płatności internetowych oferowanych przez PAYU SA. Płatności online w Zamawiarce są obsługiwane przez spółkę PAYU S A (KRS: 0000274399, NIP: 7792308495, REGON: 300523444)

Koszty dostawy i opakowań

 1. Koszt dostawy na terenie miasta Białystok to 6zł brutto.
 2. Koszt dostawy na terenie miasta Białystok przy zakupach powyżej 100zł brutto jest darmowy.
 3. Minimalne zamówienie z dostawą na terenie miasta Białystok to 50zł brutto.
 4. Odbiór osobisty w lokalu jest darmowy.
 5. Nie ma minimalnej ceny zamówienia dla odbioru osobistego w restauracji.

Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu lub aplikacji użytkownik może zgłaszać na adres e-mail lub w formie pisemnej wskazane do Kontaktu z zamawiarką.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres e-mail użytkownika oraz dokładny opis stanu faktycznego reklamowanego Produktu.
 3. Reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 14 dni roboczych. Użytkownik zostanie poinformowany o swojej reklamacji poprzez e-mail lub listownie.
 4. Produkt kupiony przez internet można zwrócić do 14. dni bez podania przyczyny. Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić pieniądze, oraz koszt wysyłki.

Dane osobowe

 1. Sprzedawca zobowiązuje się przestrzegać polityki danych osobowych, dostępnej pod adresem:
  https://time4sushi.pl/polityka-prywatnosci/
 2. Sprzedawca nie udostępnia danych osobowych niezgodnie z polityką prywatności
 3. Sprzedawca w możliwie adekwatnym stopniu dba o zabezpieczenie strony internetowej przedłużając certyfikat ssl, oraz systematycznie zmieniając hasła.